پرتال مشاغل ایران

آگهی رایگان

3آزمایشگاهی
قیمت : ١,٠٠٠,٠٠٠ ریال
توضیحات :
لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه ...
امکان خرید وجود ندارد
فروشنده داود ثمین
قیمت : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال
توضیحات :
لوازم دستگاه جذب اتمی

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص ...
امکان خرید وجود ندارد
فروشنده داود ثمین
قیمت : ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال
توضیحات :
لوازم دستگاه FTIR
شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص فروش ...
امکان خرید وجود ندارد
فروشنده داود ثمین
قیمت : ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال
توضیحات :
ژنراتورهای گازی
شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص فروش ...
امکان خرید وجود ندارد
فروشنده داود ثمین
قیمت : ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ریال
توضیحات :
پروب و حمام التراسونیک
شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص ...
امکان خرید وجود ندارد
فروشنده داود ثمین
قیمت : ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال
توضیحات :
دستگاه جذب اتمی
شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص فروش ...
امکان خرید وجود ندارد
فروشنده داود ثمین
قیمت : ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال
توضیحات :
دستگاه FTIR (مادون قرمز فوریه)
شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه ...
امکان خرید وجود ندارد
فروشنده داود ثمین
قیمت : ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال
توضیحات :
دستگاه اسپکتروفتومتر
شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص ...
امکان خرید وجود ندارد
فروشنده داود ثمین
قیمت : ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال
توضیحات :
دستگاه گاز کروماتوگراف
شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص ...
امکان خرید وجود ندارد
فروشنده داود ثمین


صفحات شغلی ارائه دهنده محصول در دسته بندی فعلی

فروشندگان ارائه دهنده محصول در دسته بندی فعلی
3داود ثمین

سبد خريد


سبد خرید خالی است!

پرفروشترين محصولات

آمار

  • 3 کل محصولات : ٧٢٣
  • 3 کل فروش : ١٠٣